StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

СРПСКО ХЕРАЛДИЧКО ДРУШТВО

(Српско друштво за хералдику, генеалогију, фалеристику и вексилологију “Бели Орао”)

 

Српско хералдичко друштво основано је 1991. године са циљем да професионално проучава српску и светску хералдику, генеалогију, фалеристику и вексилологију, али и да примењује методе и принципе ових помоћних историјских наука у нашој свакодневној пракси, професионално утичући на одржавање научно коректне хералдичке, генеалошке, фалеристичке и вексилолошке праксе на нашим просторима.

Редовно чланство Друштва чини 20 историчара, археолога и историчара уметности, 9 архитеката и инжењера других струка, као и десетак припадника осталих струка важних за функционисање Друштва (академски сликари, правници, филолози, теолози, економисти, војни стручњаци). Међу њима је 14 доктора наука, 10 професора универзитета, 4 академика и 4 научних сарадника у институтима САНУ. Такође, неки од њих су чланови сродних страних институција, као што су хералдичка друштва Енглеске, Скандинавије и Грчке, Међународна академија за хералдичке науке, Удружење хералдичких уметника, фалеристичка друштва САД, Чешке, Енглеске, Швајцарске и Немачке. Поред тога, Друштво има и инострано чланство, у које спада више од 20 стручњака из следећих држава: Уједињено Краљевство, Русија, САД, Француска, Грчка, Јапан, Аустрија, Холандија, Италија, Румунија, Данска, Швајцарска, Република Српска, Норвешка, Украјина, Ирска, Финска, Белгија.

Од свог оснивања до данас, Српско хералдичко друштво израдило је преко 50 пројеката за грбове општина у Србији и Републици Српској, који се и данас налазе у званичној употреби; међу њима су и грбови двеју престоница (Велики грб Београда и грб Српског Сарајева). Поред тога, Друштво је често било консултовано од стране надлежних институција Републике Србије, када су у питању грб и застава Србије, као и одликовања и војне ознаке.

Интерни часопис Друштва јесте Гласник српског хералдичког друштва, од кога је до сада изашло преко стотину бројева.

Све изнете референце чине Српско хералдичко друштво једином професионалном институцијом ове врсте на нашим просторима.

Друштво сачињавају четири категорије чланства (редовни, емеритуси, ванредни и дописни). Скупштина Друштва доноси одлуке које се тичу суштинских питања функционисања Друштва. Управа Друштва има извршна овлашћења, као и право да доноси одлуке које се тичу дневних питања функционисања Друштва. Кључни стручни органи Друштва јесу Колегијуми за хералдику, генеалогију, фалеристику и вексилологију.

Председник Српског хералдичког друштва од 1991. до 2009. био је ing. arch. Драгомир Ацовић, коме припада кључна заслуга за стварање и дугогодишње функционисање Друштва, али и за обнову научно валидне хералдичке праксе у Србији нашег доба; од 2009. он је Почасни председник Друштва. Актуелни Председник Српског хералдичког друштва јесте mag. hist. Марко Драшковић (изабран 2009). Председник Колегијума за хералдику је проф. др Александар Палавестра, за вексилологију Иван Сарајчић, за генеалогију М. Драшковић, а за фалеристику ing. Миладин Марковић.