StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

Списак општина које користе лажне грбове

Административни подаци

Назив: Српско друштво за хералдику, генеалогију, фалеристику и вексилологију “Бели Орао”
Скраћени назив: Српско хералдичко друштво
Назив у преводу на страни језик: Serbian Heraldy Society
Седиште: Београд
Адреса за пријем пошиљки: Браће Срнић 23/10, 11050 Београд.
Облик организовања: Удружење

Матични број: 28032960
ПИБ: 106924962
Број текућег рачуна у Eurobank Direktna: 150000002501638092

Датум оснивања: 12.10.1991
Датум доношења Статута усклађеног са новим Законом о удружењима: 30.10.2010.
Делатност: 9412 - Делатности струковних удружења
Област остваривања циљева: Културно-историјска делатност
Заступник: Марко Драшковић
Време на које се удружење оснива: Неограничено