StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

Списак општина које користе лажне грбове

Фалеристика

Када је у питању фалеристика, Српско хералдичко друштво проучава како српску, тако и светску историју и теорију свих врста одличја која спадају у подручје ове дисциплине. Из домена ове проблематике, Друштво је у свом Гласнику објавило велики број радова, од којих неке можете преузети на овој страници. Такође, Друштво је од стране Републике Србије периодично било консултовано када су у питању поједини пројекти државних одличја.

Проучавање фалеристике у Друштву се налази у домену деловања Фалеристичког Колегијума.