StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

Списак општина које користе лажне грбове

Генеалогија

Када је у питању генеалогија, Српско хералдичко друштво бави се пре свега проучавањем регалне и нобилијарне генеалогије, како српске, тако и европске. Из домена ове проблематике, Друштво је у свом Гласнику објавило велики број радова, од којих многе можете преузети на овој страници. У извесној мери, Друштво је окренуто и ка проучавању грађанске генеалогије, али само у случајевима када за то постоји довољно историјских извора.

Проучавање генеалогија у Друштву се налази у домену деловања Генеалошког Колегијума.