StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

Списак општина које користе лажне грбове

Вексилологија

Када је у питању вексилологија, Српско хералдичко друштво проучава како српску, тако и светску историју и теорију застава. Из домена ове проблематике, Друштво је у свом Гласнику објавило већи број радова, од којих неке можете преузети на овој страници. Такође, Друштво је од стране Републике Србије периодично било консултовано када су у питању поједини државни пројекти везани за заставе.

Проучавање вексилологије у Друштву се налази у домену деловања Вексилолошког Колегијума.