StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

Списак општина које користе лажне грбове

Услуге и контакт

Контакт

За све врсте услуга и професионалне сарадње, можете нам се обратити на следећу e-mail адресу:

srp.her.drustvo@gmail.com
или:
Браће Срнић 23/10, 11050 Београд.

При обраћању на ову адресу, молимо да наведете своје име, презиме, струку и место становања.

Услуге

Када је реч о територијалној хералдици, Српско хералдичко друштво пружа комплетне консултативно-техничке услуге везане за регистрацију општинских грбова тј. израђује идејно и ликовно решење Великог, Средњег и Малог грба, као и стега (у форми Елабората). Усвојено идејно решење уписује се у Регистар грбова Друштва, а ликовна представа на самом документу може бити у ручно сликаној или компјутерски дизајнираној форми.

Када је реч о корпоративној хералдици, Друштво пружа комплетне консултативно-техничке услуге везане за регистрацију грбова институција тј. израђује идејно и ликовно решење грба, беџа и стандарте (у форми Дипломе). Усвојено идејно решење уписује се у Регистар грбова Друштва, а ликовна представа на самом документу може бити у ручно сликаној или компјутерски дизајнираној форми.

Када је реч о породичној хералдици, Друштво пружа консултативно-техничку услугу израде предлога идејног и ликовног решења грба, као и консултативну услугу рецензирања и регистрације грба. Услуга рецензирања и регистрације предлога грба које није израдило Друштво, у пракси је често допуњена консултативном услугом корекције предлога.

Поред овога, као посебне и допунске услуге постоје израда Матрикуле грба и израда Еталона грба. Матрикула је крупнија и луксузнија, ручно сликана представа грба и стандарте. Еталон је технички максимално детаљна представа грба, ликовна или компјутерска, која служи као званично прописана ликовна представа дотичног грба. Израда Матрикуле најчешће је допунска услуга у домену породичних грбова, док је израда Еталона најчешће допунска услуга у домену општинских грбова.

Када је реч о генеалогији, Друштво, односно његови овлашћени чланови, пружа консултативне услуге, а некада и истраживачке, зависно од тога да ли су испуњени одговарајући методолошки услови у случају конкретне породице, будући да историјски извори неопходни за истраживање генеалогија нису сачувани у случају већине породица на нашим просторима.

Када је реч о фалеристици, Друштво, односно његови овлашћени чланови, пружа консултативне и техничке услуге државним институцијама.

Када је реч о вексилологији, Друштво, односно његови овлашћени чланови, пружа консултативне и техничке услуге институцијама; такође, Друштво у саставу својих хералдичких пројеката израђује стегове општина, као и стегове и стандарте институција и породица.