StartupNazad na početnu stranu

Copyright © 2010
Serbian Heraldy Society

Списак општина које користе лажне грбове

Списак лажних општинских и градских грбова у Републици Србији

Српско хералдичко друштво сматра да следеће општине и градови у Републици Србији званично, службено и јавно користе лажне грбове тј. псеудохералдичке творевине које лажно представљају као своје грбове:

Као једино струковно друштво које је у целини компетентно за стручно проучавање и израду идејних и ликовних решења грбова општина и градова на територији Републике Србије, Српско хералдичко друштво сматра да горе поменуте општине као своје грбове званично користе оне идејне и ликовне представе које не поштују основна начела хералдике (хералдичке теорије), као научне дисциплине, и хералдичке уметности, као збира поузданих практичих искустава.

Друштво сматра да горе поменуте општине на овај начин врше псеудонаучну дезинетерпретацију историјских, привредних, верских, природних и других особености своје територије, чиме нарушавају углед својих становника и вређају сопствену прошлост. Такође, Српско хералдичко друштво сматра да горе поменуте општине и градови, лажно представљајући псеудохералдичке представе као своје грбове, врше повреду закона у виду лажног представљања, обмањивања јавности и својеврсног фалсификовања знакова аутентичности свих општинских докумената на којима аплицирају поменуте псеудохералдичке представе.